جلوگیری از هدر رفت منابع با استفاده از پژوهش

به گزارش خبرگزاری رکنا قزوین،  دکتر حسین میهمی عضو هیأت علمی گروه مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)  در خصوص اهمیت پژوهش در توسعه علم و فناوری گفت: این سؤالی بنیادی می‌باشد که پاسخ‌های زیادی در طول تاریخ به آن داده شده است. بنده می‌خواهم از بُعد مرزهای دانش به آن پاسخ دهم. برای ایجاد دانش جدید در زمینه‌های مختلف نیازمند آن هستیم تا مرزهای دانش را در آن زمینه‌ها با انجام پژوهش درنوردیم.

وی ادامه داد: اما نکته مهم این است که تمامی پژوهش‌ها نمی‌توانند مرز دانش را جابه‌جا نمایند؛ اما آنها پیش نیازهای این مسأله هستند. این بدان معنا است که با انجام پژوهش‌های متعدد در یک زمینه و موضوع خاص، بسترسازی‌های لازم برای انجام پژوهش‌هایی که بتوانند مرزهای دانش را جابه جا نمایند و تولید دانش جدید بکنند ایجاد می‌شود. این همان نقش بی بدیل پژوهش در توسعه علم و فناوری‌های جدید می‌باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه در خصوص مهم‌ترین سوابق پژوهشی و تحقیقاتی خود ادامه داد: در یک سال گذشته بنده به انجام پژوهش‌های متعددی در حوزه تربیت معلم و استفاده از تکنولوژی در آموزش زبان انگلیسی پرداخته‌ام که در گزارش‌های آن در مجلات بین‌المللی معتبر به چاپ رسیده است. همچنین در یک سال اخیر به عنوان عضو هیأت تحریریه مجلات معتبری همچون Qualitative Report انتخاب شده‌ام.

دکتر میهمی درخصوص حمایت دانشگاه از پژوهش‌گران افزود: با توجه به اینکه بیش از یک سال از جذب بنده به عنوان هیأت علمی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) نمی‌گذرد، فکر می‌کنم بهتر است پاسخی به آن ندهم چرا که بر اساس اصول پژوهشی که موضوع این مصاحبه نیز هست پاسخ بنده نمی‌تواند روایی و پایایی مورد نظر را داشته باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه در رابطه با تأثیر پژوهش بر اقتصاد کشور و حمایت از تولید بیان داشت: در اینکه پژوهش نقش ویژه‌ای در اقتصاد کشور دارد شکی وجود ندارد. از آنجا که پژوهش مشکلات را قبل از ورود به انجام یک عمل به ما می‌شناساند، می‌تواند از هدر رفت منابع جلوگیری کند. در شرایط ویژه‌ای که کشور در حال حاضر دارد، انجام پژوهش در موضوعات مختلف می‌تواند راه حل‌ها را برای رفع مشکلات به مسئولین نشان دهد. این امر باعث می‌شود از هدر رفت سرمایه‌های اقتصادی جلوگیری شود. در مورد تولید هم پژوهش می‌تواند موانع و راهکارهای تولید را به ما نشان دهد و هم از هد ررفت منابع جلوگیری کند و هم تولید با کیفیت به ما ارائه دهد.

 

آیا این خبر مفید بود؟