طرح آبرسانی در اراضی شیب دار گلستان

به گزارش رکنا ، سید محسن کیا الحسینی مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گلستان گفت:از هزار و ۳۵۰ هکتار اراضی شیب دار هدف گذاری شده تا کنون ۲۰۰ هکتار آن آبرسانی شده است.

او افزود: هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی شیب دار در گرانکوه گرگان، لهندر مراوه تپه، سایر مینودشت و چینو علی آبادکتول به وسعت هزار و ۱۵۰ هکتار آغاز شده و درحال انجام است.

سید محسن کیا الحسینی گفت:پارسال از ۸۵۰ هکتار اراضی شیب دار ۳۵۰ هکتار از طرح آبرسانی در اراضی شیب دار تیل آباد و آق توقه انجام شد.

این مقام مسئول افزود:استان گلستان با دارا بودن ۱۱۰ هزار هکتار اراضی شیبدار  بدون پوشش گیاهی مناسب، متحمل هزینه‌هایی ناشی از فرسایش خاک بالا و سیلاب‌های فصلی است که این پدیده باعث کاهش مرغوبیت خاک و کاهش عملکرد اراضی می‌شود.

او گفت: جهاد کشاورزی استان گلستان به منظور کاهش رواناب و فرسایش خاک ناشی از آن در این اراضی به دنبال توسعه کشت باغات مثمر در اراضی شیبدار است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گلستان افزود:این هدف می‌تواند در گام اول با انجام مطالعات شناسایی، ۷۰ هزار هکتار از این اراضی را که جزو مستثنیات بوده، شناسایی  و برای توسعه کشت باغات در آن‌ها برنامه ریزی کرده است.

کیا الحسینی گفت:برنامه استان برای ۵ سال آینده تامین و انتقال آب اراضی شیبدار در سطح ۵ هزار هکتار است که در صورت تخصیص منابع لازم این مهم صورت خواهد گرفت.

گرگان/کرامتی

آیا این خبر مفید بود؟