به گزارش رکنا؛ بانوی یزدی چند روز پیش به علت درد شکم های متوالی طی 3 سال به بیمارستان مراجعه کرد و پزشکان بعد از جراحی فهمیدند که در جریان عمل سزارینی که 3 سال پیش انجام شده بود، یک گاز استریل در شکمش جا مانده است.

زن جوان 3 سال پیش یک روز بعد از سزارین از بیمارستان مرخص شد و به خانه اش بازگشت اما همتن روز درد عجیبی را در شکمش احساس و گمان می کرد ناشی از عمل جراحی است اما هر چه می گذشت درد بیشتر شده و در نهایت به مرگ وی انجامید.

یزد/سمیه گلابگیریان

آیا این خبر مفید بود؟