ادوات آبفروشی ۲ حلقه چاه جمع آوری و توقیف شد/ صرفه جویی ۱۸۰ هزار متر مکعبی

به گزارش رکنا؛مهدی حیدری در نشست شورای آب شهرستان خاتم با اشاره به صرفه جویی ۱۸۰ هزار متر مکعب آب از ابتدای سالجاری تا کنون در خاتم و مروست اظهار داشت: در راستای حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی و با تقلیل منصوبات و کاهش آبدهی ۳ حلقه چاه و پر و مسلوب المنفعه کردن ۵ حلقه چاه غیرمجاز از ابتدای سالجاری تاکنون میزان حجم آب حدود ۱۸۰ هزار متر مکعب صرفه جویی شده است.

وی  توقیف و جمع آوری ۲ مورد علمک آبفروشی غیر مجاز و قطع و پلمپ حدود ۷۰۰۰ متر و جمع آوری حدود ۱۰۰۰ متر خط لوله انتقال آب غیر مجاز را از دیگر اقدامات این اداره در سالجاری برشمرد.

حیدری با بیان اینکه مالکان این چاه از مدتی قبل با نصب پمپ، دینام و علمک اقدام به پمپاژ آب و آبفروشی می کرده گفت: علی رغم دریافت اخطار توسط اداره منابع آب خاتم، بدون توجه به این اخطار با استمرار تخلف، مبادرت به آبفروشی به صورت شبانه روزی داشته است.

وی افزود: با پیگیری اداره منابع آب خاتم و اخذ نمایندگی دادستانی، کلیه تجهیزات و ادوات آبفروشی شامل پمپ، دینام، علمک و لوله توقیف و به این اداره منتقل و در این رابطه شکواییه ای نیز توسط اداره منابع آب خاتم به شعبه دادستانی خاتم ارسال شده و جرم مذکور در مرجع قضایی در دست رسیدگی است.

حیدری با بیان اینکه آبفروشی باعث برداشت بیش از مفاد پروانه چاه شده وضمن تشدید شرایط بحرانی سفره آب زیرزمینی با انتقال آب به مناطق دیگر باعث به هم زدن تعادل هیدرولوژیکی سفره می شود عنوان کرد: طبق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، پروانه مصرف آب، مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده و ‌هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف دارد به مصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده برساند.

رئیس اداره آب شهرستان خاتم همچنین از مجهز شدن ۹۷ درصد از چاه های کشاورزی و ۴۴ درصد از چاه های صنعت و خدمات شهرستان خاتم و مروست به کنتورهوشمند خبر داد و گفت: تاکنون بر روی ۵۲۴ حلقه چاه کشاورزی و ۲۳ حلقه چاه صنعتی و خدمات، دستگاه کنتورهوشمند نصب شده است.

یزد/سمیه گلابگیریان

آیا این خبر مفید بود؟