هجدهم آبان روز ملی کیفیت

به گزارش خبرگزاری رکنا در اردبیل؛ کیفیت معنا و مفهوم ساده ای دارد. کیفیت یعنی رسیدن به استاندارد های از پیش تعیین شده! با توجه به این تعریف ابتدا استاندارد های محصول تولیدی یا خدمت تعیین می شود و سپس جهت تمامی فعالیت ها برای رسیدن به این استاندارد ها، مشخص می شود. استاندارد های محصول یا خدمات شامل معیار های مختلفی از جمله مواد، نیروی انسانی، تجهیزات مورد نیاز، فضا و …است.

کیفیت یعنی ویژگی، اما در درجات متفاوت،به عبارت دیگر کیفیت یعنی مطابقت داشتن با الزامات مشتریان ،امروزه کیفیت  به معانی مختلفی به کار رفته است و دانشمندان مختلفی ‌ازابعادمتفاوت به بحث و بررسی در آن باره می پردازند.

معیار انتخاب استاندارد ها، نیاز، خواسته و انتظارات مشتری است. با توجه به این موضوع که ظرفیت، توانمدی و … هر بخش خدماتی یا تولیدی با یکدیگر متفاوت است، نمی توان استاندارد های واحدی برای تمامی بخش های تولیدی و خدماتی در نظر گرفت و باید برای هر خدمت یا محصول با توجه به شرایط محیطی و مشتریان آن محصول یا خدمت، استانداردهای مخصوصی مشخص کرد و فعالیت های آن سازمان باید باتوجه به این استاندارد ها برنامه ریزی شود.

تعاریف دیگر درخصوص کیفیت

یکی از تعریف های دیگر کیفیت این است که کار درست را بار اول صحیح انجام دهید و دفعات بعد بهتر از بار اول انجام دهید. این تعریف تضمین کننده تصمیم گیری کیفی است چرا که بسیاری‌ از کارها وجود دارند که ‌انجام‌ می شوند ولی‌ آن‌ کارها در مسیر رسالت‌ سازمان‌ و دستیابی‌ به ‌هدف‌ یا آرمان‌ مشترک‌ از پیش تعیین‌ شده‌ برای‌ سازمان‌، نیست. این‌ تعریف ‌دارای‌ عملکرد کیفی‌ نیز می ‌باشد چرا که‌ کارهای‌ درست‌ به‌ طور صحیح‌ انجام‌ داده‌ می ‌شوند.

اگر تولید محصولات یا ارائه خدمات را بر اساس کیفیت و استاندارد های آن انجام دهیم بسیاری از دوباره کاری ها، کارهای اضافی و بیهوده، موازی کاری هایی که باعث اتلاف منابع می شوند و … را به حداقل می رسانیم. تعریفی که بالاتر گفته شد به صورتی تضمین کننده ارتقا و بروز رسانی مداوم محصول یا خدمت هم هست چرا که کار های درستی که بار اول صحیح انجام می شوند در دفعات بعدی باید بهتر از بار اول انجام بگیرند و تلاش سازمان باید این باشد که دوباره کاری ها، کارهای اضافی و اتلاف منابع در هر دفعه نسبت به دفعه قبل کم تر باشد تا کیفیت به صورت مستمر ارتقاء پیدا کند.

ولی آن چه امروز اهمیت دارد خدمات و محصولات با کیفیت است. در دنیای رقابت ،کیفیت حرف اول را می زند وخود زاییده‌ی‌آن است. نظام کیفیت جامع، اهدافی متعالی هم‌چون افزایش رضایت مشتری، افزایش مشارکت کارکنان، بهبود مستمر، دست‌یابی به نتایج پایدار مالی و اقتصادی را محقق می سازد که از اصول مهم کیفیت در جامعه می‌باشد.

کیفیت نیز مانند سایر منابع و امکانات باید مدیریت شود زیرا بر اساس تحقیقات انجام شده ارتباط معنی داری بین مدیریت بهینه وبهبود کیفیت  وجود دارد. طی دو دهه گذشته مفهوم کیفیت از دنیای صنعتی و تولید به دنیای خدمات وسازمان های دولتی گسترش یافته است.

کیفیت با توجه به پیش بینی های سند چشم انداز بیست ساله، در امر توسعه کشور، یک معیار و محور استراتژیک محسوب می گردد. برای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری تعیین شده در این برنامه ، لازم است اصول نوین مدیریت و قواعد حضور در بازارهای جهانی را بیاموزیم و به اجرا در آوریم. مهمترین این اصول رعایت کیفیت در تمامی ابعاد آن ، اجرا و استقرار ابزار ها و سیستم های مدیریت کیفیت ، الگوبرداری و استفاده از روش های سنجش و اندازه گیری معیارهای موفقیت است.

در اجرای این امر، پس از عنوان مبحث کیفیت در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، و اعلام شفاف آن در برنامه های چهارم و پنجم، طرح شکل‌گیری جایزه ملی کیفیت ایران عنوان گردید. پس از برگزاری جلسات متعدد، طرح جایزه ملی کیفیت ایران توسط سازمان ملی استاندارد ایران به شورای عالی استاندارد ارائه شد و در تاریخ ۱۳۸۱/۳/۱۵، در یکصد و دومین جلسه این شورا، تشکیل جایزه ملی کیفیت ایران تصویب و جهت اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ گردید. در این مرحله بر اساس نظرات کمیته فنی، پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، مدل بنیاد کیفیت اروپا (EFQM) به عنوان مبنای مدل جایزه ملی کیفیت ایران انتخاب گردید و روز ۱۸ آبان که توسط شورای عالی فرهنگ عمومی به عنوان روز ملی کیفیت نام گذاری شده است، بعنوان روز اعطای جوایز برگزیده شد.

در این روز بر اساس ارزیابی شورای سیاستگذاری دبیرخانه جایزه ملی کیفیت مستقر در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان های برتر در موضوع کیفیت (مطابق نظامنامه جایزه ملی کیفیت) معرفی گردیده و جناب آقای رئیس جمهور  جوایزی را اعطا می نمایند.

 

آیا این خبر مفید بود؟