برنامه ریزی دقیق باعث پیشرفت کار در تعمیرات اساسیدر پالایشگاه گاز ایلام شد

به گزارش خبرنگار رکنا از ایلام؛ حسن زرگوشی رئیس برنامه ریزی و تعمیرا ت اساسی پالایشگاه ،اظهار داشت: واحد برنامه ریزی و روشهای تعمیراتی (متد) بعنوان یکی از زیر مجموعه های اداره تعمیرات با توجه به ماهیت کار و شرح وظائف محوله مطابق روال معمول، پس از پایان هر تعمیرات اساسی و در طول سال اقدام به تهیه و تدوین لیست دستگاههای ثابت و دوار، تجهیزات برقی و ابزار دقیقی، طرح های اصلاحی ابلاغی و سایر موارد تعمیراتی که نیاز به توقف تولید دارند، برای تعمیرات اساسی سال بعد می کند.

وی افزود: تهیه ساختار شکست برنامه تعمیرات اساسی برای هر دستگاه، برآورد زمان مورد نیاز جهت فعالیت ها، برآورد لیست نیازمندی ها شامل ابزار الات، قطعات یدکی و مواد مصرفی، داربست بندی، جرثقیل،، تدوین برنامه زمانبندی شده برای ابلاغ به سرپرستان اجرایی، همراه با سازماندهی نیروی انسانی و عوامل، بخش دیگری از فعالیت های مهم این واحد می باشد.

رئیس برنامه ریزی و روشهای تعمیراتی شرکت پالایش گاز ایلام تصریح کرد: یکی از مهمترین وظائف این واحد در تعمیرات اساسی، کنترل و پایش برنامه زمانبندی، با هدف جلوگیری از انحراف، حین اجرای فعالیت ها مطابق برنامه مصوب بوده و در صورت تاخیر و عقب افتادگی از برنامه، با تشکیل جلسات فوق العاده برای شناسایی عوامل و گلوگاه ها برای جبران عقب ماندگی از برنامه، اقدام لازم تعریف می گردد.

زرگوشی خاطرنشان کرد: تشکیل جلسات روزانه تعمیرات اساسی با حضور مسئولان بهره برداری، بازرسی فنی و مهندسی به منظور بررسی پیشبرد برنامه روزانه تعمیرات اساسی، پایش، ثبت وبروز کردن فعالیت ها در برنامه و حل و فصل موضوعاتی که در حین تعمیرات اساسی بوجود آمده و نیاز به اخذ تصمیم دارند، نیز بخشی از اقدامات مهم در فرایند تعمیرات اساسی است.

وی گفت: اولویت بندی کارهای پیش بینی نشده در حین تعمیرات اساسی، پیگیری فراهم نمودن مقدمات و منابع مورد نیاز و افزودن آن به فعالیت های تعمیرات اساسی دریک برنامه جداگانه بعنوان برنامه الحاقی و سپس پایش آن جهت اجرا را از دیگر اقدامات مهم این واحد برشمرد.

رئیس برنامه ریزی و روشهای تعمیراتی شرکت پالایش گاز ایلام افزود: در مجموع در برنامه تعمیرات اساسی سال جاری بیش از۲ هزارو ۵۰۰ فعالیت برنامه ریزی شده ، مورد کنترل و پایش قرار گرفت و خوشبختانه تمامی اهداف از پیش تعیین شده در این تعمیرات با برنامه ریزی دقیق و پایش موثر محقق گردید.

ایلام، کوثر موسوی 

 

آیا این خبر مفید بود؟