واگذاری مدیریت ۲۶ هزار هکتار از مراتع گنبد کاووس و و مراوه تپه به تعاونی های مرتعداری

 

به گزارش رکنا از گرگان  ، لطفی افزود: اعضای این تعاونی ها دامداران ذیحقی هستند که به منظور مدیریت بهینه، تعاونی های مرتعداری را ثبت نموده اند و  این اداره کل نیز به منظور تحقق شعار منابع طبیعی با مردم برای مردم مدیریت این مراتع را در قالب طرح های مرتعداری و انعقاد قرارداد و ثبت در دفاتر اسناد رسمی به این تعاونی ها واگذار گردید.

 وی خاطر نشان کرد: در طرح های مرتعداری مصوب، اهداف چند منظوره علاوه بر دامداری شامل پرورش گیاهان دارویی، آبزی پروری، گردشگری، زنبورداری، زراعت چوب و پرورش ماکیان نیز دنبال می شود.

لطفی تصریح نمود: آنچه که مسلم است بدون مشارکت مردم در مدیریت عرصه های طبیعی امکان حفاظت وجود ندارد و واگذاری مدیریت مراتع می تواند یک گام مهم جهت ورود دامداران در مدیریت مراتع محسوب شود.

 وی اظهار داشت ۸۶۲ هزار هکتار از سطح استان را مراتع پوشش می دهند که مدیریت ۶۲۸ هزار هکتار از این مراتع به اتحادیه مرتعداران و تعاونی های مرتعداری واگذار و مابقی نیز در حال واگذاری است.

در ادامه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گنبد کاووس اظهار کرد: واگذاری مدیریت مراتع به تعاونی ها باعث مشارکت بیشتر دامداران در امر حفاظت و احیا مراتع گردیده است به طوری که در سال ۱۳۹۹ با مشارکت آنها بیش از ۵۰۰ هزار بوته مرتعی تولید و ۳۰۵ هکتار از مراتعی که در معرض خطر بیابانی  شدن قرار داشت بوته کاری گردید و بیش از ۶ بند خاکی احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.

رحمانی در پایان عنوان نمود که از هر گونه طرحی که باعث حفاظت و احیا مراتع و طبیعت می شود استقبال خواهند نمود و تعاونی ها و افراد می توانند طرح های پیشنهادی خود را به این اداره تحویل دهند.

گرگان/ کرامتی

آیا این خبر مفید بود؟