موفقیت دانشگاه شهرکرد در جدیدترین رتبه‌بندی موضوعی تایمز۲۰۲۲

به گزارش  رکنا از شهرکرد و به نقل از دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه، در جدیدترین رتبه‌بندی موضوعی تایمز در 3 حوزه علوم مهندسی ، علوم فیزیک و علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد به ترتیب جایگاه 500-4۰۱، 8۰۰-6۰۱ و 8۰۰-6۰۱ را کسب کرد.

در حوزه علوم مهندسی، دانشگاه شهرکرد از میان یکهزار و 188 دانشگاه در بازه رتبه‌ای ۵۰۰-۴۰۱ دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت و در میان 41 دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعیرتبه 14 را به دست آورد.

در حوزه علوم فیزیکی، دانشگاه شهرکرد از میان یکهزار و 277دانشگاه در رتبه ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت و در میان 40دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی، رتبه 17 را به دست آورد.

در حوزه علوم زیستی، دانشگاه شهرکرد از میان 972 دانشگاه در بازه رتبه‌ای ۸۰۰-۶۰۱ دانشگاه‌های برتر جهان قرار گرفت و در میان 20 دانشگاه ایرانی حاضر در این رتبه بندی موضوعی، رتبه 8 را به دست آورد.

رتبه‌بندی‌موضوعی دانشگاه‌های جهان توسط تایمز در ۱۱ حوزه موضوعی، شامل هنر و علوم انسانی، علوم مهندسی و فناوری (مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک وهوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی)، علوم کامپیوتر، علوم بالینی، بهداشت، روانشناسی، علوم زیستی (علوم زیستی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری و علوم ورزشی)، تجارت و اقتصاد، آموزش، حقوق، علوم فیزیکی (شیمی، فیزیک و نجوم، علوم زمین و دریا، ریاضیات و آمار، زمین شناسی) و علوم اجتماعی انجام می‌شود.

وزن هر معیار در رتبه بندی موضوعی شامل آموزش30درصد ، پژوهش 30درصد ، استناد 30درصد ، بین الملل 7.5درصد و درآمد2.5درصد می باشد.

مصیبی دهکردی، شهرکرد 

آیا این خبر مفید بود؟