تکرار  سردرگمی مسافران در فرودگاه اردبیل

 سردرگمی مسافران در فرودگاه اردبیل، به گزارش خبرگزاری رکنا در اردبیل: لغو پی در پی پرواز‌های فرودگاه اردبیل در چند روز گذشته( ۱۴مهرماه ساعت پرواز ۱/۲۰و ۱۵مهرماه ۹/۵۰دقیقه)  مسافران را کلافه و سردرگم کرده است.

جالبه زمستان نرسیده لغو پروازها شروع شده و دو روزه که مسافران گرامی در فرودگاه سر در گم هستند.

چند روز پیش مدیران استانی قول اضافه شدن پرواز را در فرودگاه اردبیل داده بودند .

 

 

آیا این خبر مفید بود؟