تزریق ۱۲۰ هزار واکسن در حاشیه شهر مشهد

به گزارش خبرنگار رکنا از مشهد، محمد مقضی مسئول واکسیناسیون حاشیه شهر بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بسیج جامعه پزشکی ۸ نقطه از مشهد را برای واکسیناسیون انتخاب کرده است، گفت: تاکنون ۱۲۰ هزار دز واکسن در حاشیه شهر مشهد به همت بسیج جامعه پزشکی تزریق شده است که ۷۵ درصد این آمار مربوط به دز اول و مابقی مربوط به دز دوم است.

او افزود: توس ۴۱، شهرک شهید رجایی، پنج تن ۴۸، رسالت ۶۴، آوینی ۲۵، پایداری، سیدی، کوی امام هادی (ع) از جمله مناطق تحت پوشش بسیج جامعه پزشکی برای انجام واکسیناسیون است.

مسئول واکسیناسیون حاشیه شهر بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی ادامه داد: یک پایگاه ویژه اتباع نیز به همت جمعیت فاطمیون مدیریت می‌شود که در انتهای خیابان آوینی است و موضوع واکسیناسیون این گروه از جمعیت هدف را برعهده گرفته است.

مقضی با اشاره به اینکه به منظور سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون ۱۰ دستگاه اتوبوس واکسن برای خدمت رسانی آماده شده است، بیان کرد: طرح خانه به خانه نیز برای آن دسته از افرادی که امکان حضور در مراکز واکسیناسیون را ندارند به صورت موردی انجام می‌شود.

آیا این خبر مفید بود؟