طرح مدیریت سرعت در محور اصفهان – دلیجان و نجف آباد – داران اجرایی می‌شود

به گزارش رکنا از اصفهان، محمدعلی صلواتی در نشست آغاز فاز اجرایی مدیریت سرعت در دو محور پایلوت استان اصفهان اظهار داشت: این طرح به صورت پایلوت در دو محور اصفهان – دلیجان و  نجف آباد- داران – الیگودر اجرا میشود که اقدامات در سه بخش اصلی  نظارت موثر گشت‌های پلیس راه ، کنترل هوشمند جاده ها با سامانه های ثبت تخلف و ارامسازی ترافیک  و ایمن سازی مقاطع شناسایی شده در دستور کار است

وی با بیان اینکه طرح پایلوت مدیریت سرعت در دومحور استان اصفهان با همکاری همه بخشهای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است، ابراز داشت: دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه‌های کشور،  بخش راهداری و حمل و نقل اداره کل، پلیس راه و دیگر مجموعه‌های مرتبط در این طرح همکاری خوبی را داشتهاند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اصفهان با اشاره به اینکه با اجرای کامل این طرح انتظار ما کاهش موثر تصادفات در دو محور پایلوت اجرای این طرح است، ادامه داد: همه دستگاه‌های فعال در محورهای جادهای توان خود را برای تامین ایمنی راه‌ها به کار گرفتهاند و امیدواریم شهروندان نیز برای حفظ جان خود نسبت به رعایت سرعت ایمنی در محورهای درون و برون شهری توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: همه اقدامات برای هوشمند سازی راه‌ها و همچنین بهبود وضعیت جادهها در صورتی تاثیرگذار خواهد بود که مردم نیز نسبت به رعایت قوانین توجه داشته باشند.

صلواتی تصریح کرد: خواب آلودگی یکی از دلایل اصلی تصادفات در محورهای استان اصفهان است، مجتمع‌های بین راهی مناسبی در استان راهاندازی شده تا رانندگان استراحت کافی را داشته باشند و به مسیر خود ادامه دهند.

اصفهان -بهمن راعی

آیا این خبر مفید بود؟