اتاق بازرگانی کرمانشاه در جایگاه چهارمین اتاق برتر کشور ایستاد

به گزارش خبرگزاری رکنا، اتاق بازرگانی کرمانشاه پس از استان‌های تهران، کرمان و مشهد چهارمین جایگاه را در کشور متعلق به خود کرد.

همچنین اتاق بازرگانی کرمانشاه بین اتاق‌های منطقه دو کشور نیز بر اساس GDP، با کسب درجه B در جایگاه نخست ایستاد.

این در حالی است که پیش از این و بر اساس ترازسنجی که سال ۱۳۹۶ انجام شد اتاق بازرگانی کرمانشاه درجه B و جایگاه ششم کشور را کسب کرده بود و اکنون شاهد ارتقا دو پله‌ای جایگاه اتاق کرمانشاه هستیم.

این ترازسنجی بر اساس بررسی پنج مولفه مهم حکمرانی، تأثیرگذاری بر سیاست‌ها، خدمات، عضویت و تنظیم گری صورت گرفته است که اتاق کرمانشاه در همه این موارد موفق بوده است.

نازی حاجی علی اکبری/ کرمانشاه

 

آیا این خبر مفید بود؟