تسریع عملیات اجرایی افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی

به گزارش رکنا از رشت، سرپرست شهرداری رشت در بازدید از شرکت کود آلی با تاکید بر ضرورت تسریع در حل مشکلات پروژه افزایش ظرفیت این شرکت ، گفت: راه اندازی سوله های جدید کارخانه کود آلی از برنامه های جدی شهرداری رشت است و تسریع در روند اجرای این پروژه در جهت افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی ضروری است.

علی بهارمست در بازدید از پروژه سوله های افزایش ظرفیت ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تن شرکت کودآلی، افزود: افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی یکی از اقدامات موثر در جهت ارتقا وضعیت مدیریت پسماند می باشد.

رشت /مرجان گودرزی 

آیا این خبر مفید بود؟