تجمع مردم افغانستان مقابل سفارت پاکستان در مشهد

به گزارش خبرنگار رکنا از مشهد، بیش از پانصد شرکت کننده در این تجمع به دخالت پاکستان در امور افغانستان اعتراض کردند و با سردادن شعار‌هایی همچون هیهات من الذله، مخالفت خود را با هر گونه دخالت خارجی در این کشور ابراز کردند.

حاضران در این تجمع بر ضرورت حفظ آزادی و استقلال از افغانستان از بند طالبان، تاکید کردند.

آیا این خبر مفید بود؟