افزایش سهم دولت در بیمه مبادی تولید آبزیان

به گزارش رکنا از گلستان، مدیر کل شیلات گلستان گفت: بنا بر مصوبه کمیسیون عالی مدیریت بهره برداری ذخائر آبزیان آبهای داخلی و مدیریت آبزی پروری در سال 1400 و براساس ارسال  نامه دکتر حسن نژاد قائم مقام و عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی کشور، این صندوق جهت برقراری حمایت های بیشتر از تولید کنندگان، سهم دولت در بیمه مبادی تولید بچه ماهی سردابی 75 درصد و در میگوی پرورشی 70 درصد افزایش یافته و در سایر موارد بیمه بین 50 تا 70 درصد لحاظ شده است.

سید جواد قدس علوی با اعلام این خبر بیان داشت: همچنین به منظور ایجاد مطلوبیت در بیمه تکمیلی میگوی پرورشی تخفیف 30 درصدی در حق بیمه سهم بیمه گذار از سوی این صندوق در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در حال حاضر  بیمه اجباری آبزیان از مبادی تولید، با حمایت صندوق بیمه کشاورزی در مواردی از جمله : تخم چشم زده وارداتی و تولید داخل ماهیان سردابی، بچه ماهی سردابی از طریق واحدهای تفریخ، لاروهای تولیدی مراکز تکثیر میگو، بچه ماهی گرمابی به عنوان بیمه مزارع حد واسط، بیمه ماهی گرمابی انگشت قد از طریق مزارع حد واسط و بیمه بچه ماهی دریایی(سی بس وسی بریم) بعنوان نرسری ماهیان دریایی، عملیاتی شده و در حال اجرا می باشد.

مدیر کل شیلات گلستان در پایان گفت: همچنین با توجه به نقش و اهمیت بیمه در جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی،  از این پس اخذ هرگونه تسهیلات، مجوزها و سایر خدمات، منوط به ارائه بیمه نامه از طرف پرورش دهنده و تولید کننده می گردد.


گرگان/میلاد زواریی

آیا این خبر مفید بود؟