۶۵ هزار هکتار از عرصه‌های استان همدان در معرض بیابانی شدن

به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی استان همدان، اسفندیار خزائی با بیان اینکه در طرح های بیابان زدائی افزایش پوشش گیاهی با گیاهان مقاوم در برابر کم آبی و با اجرای طرح های نهال‌کاری، بوته‌کاری، حفاظت از پوشش گیاهی طبیعی، آبیاری و مراقبت و مدیریت هرزآب انجام می شود، عنوان کرد: اجرای طرح ترسیب کربن در استان همدان از اقدامهای موثر در سرعت بخشیدن به طرح های مقابله بیابان زدائی با استفاده از مشارکت مردم در احیاء عرصه‌های طبیعی و مقابله با بیابانی زایی است.

وی عنوان کرد: ۶۵ هزار هکتار از عرصه‌های استان همدان در معرض بیابانی شدن قرار دارد که مقدار ۱۰ هزار هکتار آن در شهرستان کبودرآهنگ قرار گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی استان همدان در ادامه عنوان کرد: به همین منظور برای مقابله با پدید بیابان زایی در سال های گذشته مقدار ۳۲۵ هکتار طرح های بیابان زدایی در شهرستان کبودرآهنگ اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه در این پروژه گونه های آتریپلکس و قره داغ کاشته شده که مقاوم به کم آبی و شرایط اقلیمی منطقه هستند، اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد اجرای طرح موفق بوده است.

خزائی در ادامه افزود: در سالجاری برای ۷۵ هکتار بیابانزدایی در شهرستان کبودرآهنگ طرح در نظرگرفته شده که قطعاً در جلوگیری از فرسایش بادی و جلوگیری از ریزگردها تاثیر به سزایی خواهند داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان وجود عوامل انسانی از قبیل برداشت غیراصولی و بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، تغییر کاربری اراضی، مدیریت نامناسب مراتع، چرای مفرط مراتع توسط دام، مدیریت غیراصولی اراضی کشاورزی را از جمله عوامل تاثیرگذار در تشدید پدیده بیابانزایی برشمرد.

وی اظهار کرد: متاسفانه استفاده بیش از حد از اراضی مرتعی از مهم ترین عوامل ریشه‌ای فرسایش خاک و بیابان زایی به شمار می‌آید که درپی آن تخریب عرصه های منابع طبیعی و نیز فرسایش شدید بادی و آبی به همراه افزایش میزان شوری خاک را در پی داشته است.

 

 
 

 

آیا این خبر مفید بود؟