فعالان قرآنی خط مقدم جبهه فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار رکنا از گرگان، عباسعلی گرزین  در نشست جبهه فعالان قرآنی با موضوع بررسی اساسنامه و سند چشم انداز قرآنی استان اظهار کرد: حضور آگاهانه مدبرانه در زمانه تفاخر و نام و نان قابل تحسین است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: رویکرد جمعی و جبهه ای داشتن و باور به این رویکرد و عمل به این نگاه جزو حلقه های مفقوده زنجیره تحقق ظهور امام عصر (عج) و رسیدن به تمدن نوین اسلامی است.

وی بیان کرد: تشکیل جبهه مباحث عملیاتی دارد که طی تبصره ها و موادی بیان و ابلاغ می شود و بقیه افراد هم طبق همین مسائل به این مجموعه اضافه می شوند.

گرزین اضافه کرد: سند چشم انداز قرآنی بسیار مهم است و روی نکات و نقاط مهمی در حوزه فرهنگ اسلامی- ایرانی دست گذاشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: اینکه جبهه فعالان قرآنی تمام هم و غم خود را باید برای پیاده‌سازی چشم‌انداز گذاشته اند، آثار و برکات فراوانی دارد و جایگاه و اهداف را مشخص می کند.

وی بیان کرد: اگر ما می‌خواهیم هم‌افزایی در جبهه فعالان قرآنی عمق و سرعت بیشتری یابد باید برای آنها شاخص و معیار تعریف شود و از یک چشمه نشأت بگیرد و تمام برنامه‌ریزی‌های فکری و فرهنگی باید به یک منبع استناد داشته باشد.

گرزین افزود: قرآن دریای مواج عمیق است که افق ذهنی ما را در تئوری هم به این افق و عمق نمی‌رسد ولی اگر می‌خواهیم از همین فرصت اندک و امکانات و استعداد محدود استفاده کنیم، باید قرائت خود را از قرآن به تدبر معصومین نزدیک کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: برای این راه دو راه وجود دارد یا باید از قول و فعل و تقریر معصوم استفاده کرد و یا اگر نمی توانیم باید خود را به افرادی که بیشترین و صحیح ترین فهم را از قول و فعل معصوم داشتند، نزدیک کنیم.

وی با اشاره به انقلاب ایران ادامه داد: هم اکنون هم بدون تعصب رهبر معظم انقلاب بر اساس تحلیل ها، تصمیم گیری ها، تبیین ها و تالیفات فهم دقیق و عمیق را بیان کرده و این موضوع را از امام خود به خوبی برا گرفته است.


گرگان- میلاد زواریی

آیا این خبر مفید بود؟