انعقاد تفاهمنامه فنی و حرفه‌ای برای مهارت افزایی نیروی انسانی

به گزارش رکنا به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان وهب مختاران اظهار داشت: توانمندسازی شاغلان در رشته های فنی مورد نظر اعضای تفاهم نامه، اجرای دوره های آموزشی و آزمون مهارتی متناسب با استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از اهداف مهم این تفاهم نامه است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان، همکاری در نیازسنجی آموزشی، انجام مطالعات آینده پژوهی، تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، همکاری در نظارت بر اجرای تعهدات و ارائه گزارش به اعضای تفاهم نامه و مشارکت در همه دوره های برگزار شده به منظور ترویج آموزش های مهارتی را از تعهدات مشترک این تفاهم نامه برشمرد.

مختاران یادآور شد: اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت یک سال شمسی بوده و تمدید آن با توافق طرفین امکان پذیر است.

وی ابراز امیدواری کرد که با مهارت آموزی بر افزایش فرصت های اشتغال و در نهایت ریشه کنی بیکاری از کشور همت گماشت.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان دارای ۲۲ مرکز آموزش دولتی و ۱۹۸ آموزشگاه خصوصی است. 

 

آیا این خبر مفید بود؟