استمرار خشکسالی در گلستان

سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار رکنا،اظهارکرد: از ابتدای سال آبی جاری تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ در گلستان بر مبنای ایستگاه‌های شرکت آب منطقه‌ای ۳۳۶ میلی متر بارندگی تجمیعی داشتیم که نسبت به آمار بلندمدت با ۴۶۳ میلی متر، ۲۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان افزود: بر این اساس در حوضه آبریز گرگانرود ۳۱ کاهش، اترک سفلی ۱۷ درصد کاهش، قره سو ۳۱ درصد کاهش، نکارود علیا ۳۰ درصد کاهش و خلیج گرگان ۲۷ درصد کاهش نسبت به بلند مدت را شاهد هستیم.

وی در خصوص متوسط دمای اندازه گیری شده هم گفت: متوسط دمای ثبت شده در ایستگاه معرف دشت ۱۹ درجه سانتیگراد است که نسبت به آمار بلندمدت با ۱۷.۴ درجه سانتیگراد، ۱.۶ درجه افزایش را نشان می‌دهد.

حسینی ادامه داد: متوسط ایستگاه معرف ارتفاعات هم ۱۱.۷ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به آمار بلندمدت ۱.۳ درجه افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان بیان کرد: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاه‌های شاخص رودخانه‌های اصلی استان، حاکی از کاهش ۸۴ درصدی الی ۴۸ درصدی نسبت به دوره بلندمدت است.

وی در خصوص ذخیره آبخوان هم توضیح داد: طی این مدت، ذخیره آبخوان‌های استان حدود ۲۷۲ میلیون مترمکعب معادل ۲۲ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلندمدت نشان می‌دهد که در آبخوان‌های کم عمق حدود ۲۰۴ میلیون مترمکعب و در آبخوان‌های عمیق حدود ۶۸ میلیون متر مکعب کاهش را شاهد هستیم.


گرگان/زواریی

آیا این خبر مفید بود؟