ساماندهی ضایعات فروش‌ها، مستلزم همکاری اداره صمت است

به گزارش رکنا از لرستان، سعید فتوحی بیان کرد: ما به وظیفه قانونی خودمان عمل می کنیم، ولی در واقع برای ساماندهی این قشر، می بایست سازمان صمت در خارج از محدوده شهر، یک مکان را برای جمع آوری ضایعات در نظر بگیرد. 

وی خاطرنشان کرد: برای حل این معضل که یکی از  مطالبات به حق و طبیعی عدد مبنی بر وجود انبار ضایعات فروشی دریافت کنیم، در اسرع وقت به صورت قانونی عمل خواهیم کرد.

 

آیا این خبر مفید بود؟