صدور ۷۳۰۰ کارت تردد برای عشایر استان

به گزارش رکنا از لرستان، سیدضیاء موسوی افزود: صدور این کارت ها از سال گذشته آغاز و به تمام عشایر لرستان اعلام شده که ارائه خدمات بر اساس داشتن کارت تردد و هویت گذاری دام خواهد بود.

ویاظهار داشت: به دنبال سیاست های سازمان امور عشایر ایران مبنی بر جایگزینی کارت تردد به جای دفترچه های عشایری تاپایان شهریورماه سال جاری، این دستورالعمل به عنوان یکی از اولویت های کاری در دستور کار امور عشایر لرستان قرار دارد.

 

موسوینیا ادامه داد: پیش بینی می کنیم تاپایان شهریورماه و بر اساس آمار ثبتی مبنا برای همه عشایر استان که کوچ درون و بیرون استانی دارند کارت تردد صادر شود.

 

مدیرکل امور عشایر لرستان گفت: با صدور کارت تردد برای عشایر، کد ملی آنان در سامانه مربوطه ثبت و تمام اطلاعات آنان از جمله تعداد دام مشخص می شود که نقش عمده ای در جلوگیری از قاچاق دام در استان و یا به خارج از کشور خواهد داشت.

 

آیا این خبر مفید بود؟