ساختمان سازمان فرهنگی ورزشی تحویل شهرداری منطقه 5 می شود؟

به گزارش خبرگزاری رکنا در اردبیل، شنیده می شود سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل که در دوران مدیریت شهردار فعلی و رئیس سازمانش سیر قهقرایی بخود گرفت و صدای صاحب نظران و پیشکسوتان ورزش اردبیل را هم درآورد, به دنبال انتقال شهرداری منطقه 5 به ساختمان سازمان, مجبور به کوچ شده و به ساختمان کوچک و دور افتاده فرهنگسرای جیرال تبعید می شود.

 نکته تاسف بارتر اینکه در حالیکه کلیه امکانات ورزشی این مجموعه باید در اختیار سازمان باشد, با انتقال قسمت اداری به کیلومترها دورتر, چگونه مدیریت خواهد شد؟

 این ساختمان که با انتقال دانشگاه علمی کاربردی شهرداری و سپس چند واحد دیگر شهرداری, عملا با زیر 50 درصد ظرفیت در اختیار سازمان بود, الان دیگر همان را هم در اختیار نخواهد داشت.

 بهرحال; شورای شهر فعلی و شهردار اردبیل آشی برای ورزش شهر اردبیل پخت که بیش از یک وجب روغن روی آن نشست و چنان ورزش را به قهقرا بردند که دیگر نتواند بپا خیزد.

 امید است شورای جدید یا فکری به حال ورزش شهرداری کند یا فکری به حال مدیریت شهرداری...

ورزش یک گام برای بهبود سطح فرهنگی و رسیدن به ارمانهای اجتماعی است که امیدواریم با نگاه خردمندانه به آن بنگریم در صورتی که اگر توان شهرداری به اداره آن نمی رسد بهتر نیست به صورت خودیاری و خیرانه از مردم کمک بخواهیم ،مسائل فرهنگی مهمتر از مسایل عمرانی هستند این را فراموش نکنیم
 

 

آیا این خبر مفید بود؟