برگزاری اولین همایش ملی قرآن و انسان مدرن در دانشگاه شهرکرد

به گزارش خبرنگار رکنا در شهرکرد، اولین همایش ملی قران و انسان مدرن به صورت مجازی در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

«قرآن، انسان مدرن و انسان محوری»، «قرآن، انسان مدرن و عقلانیت عملی و نظری»،« قرآن، انسان مدرن و معنویت و عرفان»، «قرآن، انسان مدرن و سلامت روان»،«قرآن، انسان مدرن و اخلاق حرفه ای»، «قرآن، انسان، مدرن و سبک زندگی»، «قرآن، انسان مدرن و مطلوب های اجتماعی:امنیت- رفاه اجتماعی-نظم-آزادی-عدالت»،«قرآن، انسان مدرن و مطلوب های اجتماعی فردی: ثروت، قدرت، علم، جاه و مقام ....»، «قرآن، انسان مدرن و نهادهای اجتماعی: قانون و حقوق بشر و شهروندی-تعلیم و تربیت-خانواده-اقتصاد-سیاست-دین»،« قرآن، انسان مدرن و مطالعات نوین انسان شناسی (انسان شناسی فرهنگی، انسان شناسی فلسفی...)»، «قرآن، انسان مدرن و فرهنگ و تمدن سازی»، «قرآن، انسان مدرن و بازخوانی الگوهای داستانی و اخلاقی»، «قرآن، انسان مدرن و ادبیات معاصر و نظریه های ادبی جدید»،« قرآن، انسان مدرن و کودک، نوجوان و جوان، قرآن، انسان مدرن و شخصیت زن و مطالعات زنان، قرآن، انسان مدرن و گفتگوی ادیان و تعامل پیروان ادیان، قرآن، انسان مدرن و صلح و سازگاری و عدم تخاصم، قرآن، انسان مدرن و موعود شناسی، قرآن، انسان مدرن و هنر، قرآن، انسان مدرن و تکنولوژی از مهمترین محورهای این همایش یک روزه بود.

دکتر علیرضا خواجه گیر، دبیر اجرایی این همایش در سخنانی گفت: 80 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود که از این تعداد 12 مقاله به عنوان مقاله منتخب به صورت شفاهی در همایش ارائه شد.

گفتنی است، مقالات نخستین همایش ملی قرآن و انسان مدرن در ویژه نامه ای با همین عنوان چاپ خواهند شد، همچنین این مقالات در پایگاه های استنادی علوم جهان اسلام(ISC) و سیویلیکا نمایه خواهند شد.

مصیبی دهکردی/ شهرکرد 

آیا این خبر مفید بود؟