کاهش قابل توجه بارندگی خرداد ماه در مناطق جلگه ای گیلان نسبت به آمار بلند مدت

به گزارش رکنا رشت، محمد دادرس مدیر کل هواشناسی در گفتگو با اصحاب رسانه بیان کرد هر چند میانگین بارندگی نسبت به سال قبل روند بهتری را نشان می دهد اما با توجه به اینکه بارندگی خرداد ماه در سال گذشته بسیار ناچیز بود و در تمامی ایستگاههای جلگه ای بجز ایستگاه تالش که هفت میلیمتر باران داشت، مابقی ایستگاهها حتی به 3میلیمتر بارندگی هم نرسید، این افزایش میزان بارندگی نسبت به سال قبل رشد نسبی کمی را نشان میدهد. بنحوی که از میانگین 1.9سال قبل به عدد 17 میلیمتر در سال جاری افزایش پیدا کرده است که با توجه به نیاز آبی بالای محصول برنج در این زمان از رشد خود، باران قابل توجهی نمی و در مقایسه با آمار بلند مدت، این میزان بارندگی کاهش قابل توجهی دارد. به گفته مدیر کل هواشناسی استان گیلان بیشترین میزان این کاهش مربوط به حوزه مرکزی یعنی رشت با کاهش 68 و70 درصدی به ترتیب در ایستگاههای هواشناسی کشاورزی وفرودگاه رشت ودر ایستگاه کیاشهر با کاهش 73 درصدی نسبت به بلند مدت را است، که جهت مدیریت این کمبود بارندگی ، صرفه جویی وحفظ منابع آب موجود در بحث آبیاری مزارع برنج را می طلبد. مدیر کل هواشناسی بیان کرد با ادامه روند فعلی گرمایش هوا بهترین روش مدیریت آب برای مزارع برنج رعایت نوبت بندی واستفاده بهینه از منابع آب موجود در آب بندانها وتوجه شالیکاران به توصیه های کمیته کاهش مصرف آب استان گیلان است.

رشت /مرجان گودرزی 

 

آیا این خبر مفید بود؟