صندوق های اخذ رأی در اردبیل مجدد  بازشماری می‌شود

به گزارش رکنا از اردبیل ،دبیر هیأت عالی نظارت استان با تأکید بر اینکه هیأت عالی نظارت استان بدون توجه به فشارها و جو سازی ها به وظایف قانونی خود در حراست از آراء مردم عمل خواهد نمود ، از همه مردم ، اصحاب رسانه و مطبوعات و کاندیداهای محترم و عوامل نظارتی و اجرایی خواست اطلاعات تکمیلی و مستندات خود را جهت حصول نتیجه در اختیار هیأت عالی نظارت قرار دهند.

 

آیا این خبر مفید بود؟