برخورد با 63 واحد خبازی متخلف در تعطیلات نیمه خرداد

به گزارش رکنا از ساری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان این مطلب اظهار داشت: طی اجرای این طرح در تعطیلات گذشته 30 واحد صنفی بدلیل تعطیلی خودسرانه و 23 واحد بدلیل کسری وزن چانه جهت انجام برخورد قانونی کسر سهمیه و جریمه نقدی به تعزیرات معرفی شدند.
عباسعلی وفائی نژاد افزود: در همین راستا 3 واحد متخلف نیز بدلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پلمپ و 7 واحد اخطار بهداشتی دریافت کردند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران تصریح کرد: طرح تشدید نظارت و بازرسی بر واحدهای خبازی به منظور چگونگی اجرای شیوه نامه های بهداشتی پیگیری و کنترل بیماری کرونا و برخورد با واحدهای متخلفی که تعطیلی خودسرانه دارند در کنار سایر اقدامات و بازرسی های ذاتی دستگاه های مرتبط از جمله دانشگاه علوم پزشکی و اداره صمت در شهرستان ها در حال اجرا است.

ساری/عباسی نیک

آیا این خبر مفید بود؟