توسعه طرحهای آبخیزداری در آبریز منتـهی به خلیــج گرگان ضروریست

به گزارش رکنا از گلستان ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان  در این راستا  با اشاره به اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری در حوزه آبخیز غرب استان و تاثیر آن در  رونق اقتصادی ساکنان منطقه و احیای خلیج گرگان و تالاب میانکاله گفت: ورود حجم بالای رسوب در طی رخدادهای سیلابی سال های اخیر به تالاب یکی از عوامل مهم فراهم شدن شرایط تولید و توسعه سم بوتولیسم در تالاب میانکاله و خلیج گرگان طی 2 سال اخیر است.

وی بیان کرد : در حوزه‌های آبخیز منتهی به خلیج گرگان، پیشگیری و کاهش فرسایش خاک و رسوب ورودی به خلیج گرگان و تالاب میانکاله به طور ویژه در دستور کار قرار دارد.

لطفی  گفت: اقداماتی چون ایجاد سازه های سنگی ملاتی، پروژه چندمنظوره مدیریت سیلاب و توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای در این مناطق اجرا شده یا در دست اجرا است که عملکرد آن طی رخدادهای مختلف نمایان خواهد شد.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیز داری گلستان  ادامه داد: با توجه به روند بالاآمدگی بستر خلیج در اثر فرسایش حوزه های آبخیز جوان و نیز روند خشکیدگی تالاب، اتخاذ برنامه های جامع و مناسب در حوزه های آبخیز منتهی به خلیج گرگان با توسعه عملیات آبخیزداری همچون نگهداشت های رسوب ضروری است.

وی افزود: طی سال های اخیر با هدف حفظ پایدار منابع آب و خاک، اقدامات و فعالیت‌های زیادی در حوزه های آبخیز گلستان از جمله منطقه غرب، برنامه‌ریزی و در دستورکار قرار گرفته که عمده اقدامات آبخیزداری جنبه پیشگیری داشته و در زمره موثرترین روش های مدیریتی در زمینه حفظ منابع آب و خاک در مقایسه محسوب می‌شود.

به گفته وی هدف از اجرای این قبیل اقدامات آبخیزداری به طور کلی علاوه بر افزایش زمان تمرکز، کاهش دبی پیک و حجم سیلاب، جلوگیری از همزمان شدن زمان تمرکز زیرحوزه ها، مدیریت رواناب و تغذیه آبخوان ها، کنترل فرسایش و کاهش انتقال رسوب و ضریب رسوب‌گذاری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد: از سوی دیگر وجود اراضی زراعی شیبدار در مجاورت رودخانه‌های منتهی به تالاب و خلیج گرگان از عوامل ورود مواد مغذی اراضی حاصل‌خیز و رسوبات به جریان رودخانه بوده که تعادل اکوسیستم تالاب را برهم می زنند که برای حل این مشکل باید پوشش جوامع گیاهی حاشیه رودخانه احیا و تقویت گردند.

لطفی اظهار داشت: اجرای این طرح ها گام موثری برای کاهش سرعت انتقال رسوب به مناطق پایین دست و کاهش میزان آلاینده‌های غیرنقطه ای ناشی از اراضی کشاورزی به آبراهه ها هستند به طوری که رسوبات و آلاینده‌ها را قبل از ورود به رودخانه و تالاب‌ها، مدیریت و ته نشست ‌خواهد کرد.

گرگان/کرامتی

 

آیا این خبر مفید بود؟