به گزارش خبرگزاری رکنا در سمنان؛ مدیرکل راه آهن شمال شرق یک کشوردر خصوص حادثه خروج قطار از مسیر در محدوده شهرستان سرخه  گفت: در حد فاصل ایستگاه سرخدشت و لاهورد در شهرستان سرخه یک رام قطار باری به علت بارش شدید باران و تگرگ از مسیر منحرف و سه واگن آن از ریل خارج شده بود.

فرشاد زادخور گفت: این مسیر در محدوده کیلومترهای ۱۷۳و۱۳۷، با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی برای تقویت خاکریز و اطمینان از ایمن بودن خط  توسط امدادگران قطار نجات برای مدتی مسدود شد.

وی افزود: در تمام مدت انجام عملیات تقویت خاکریز و بنا بر نظر کمیسیون فنی قطار‌های مسافری اجازه تردد در این مسیر را نداشتند.

زادخور گفت: پس از اتمام کار و با تامین ایمنی های لازم، هم اکنون تردد قطار‌ها در مسیر تهران - مشهد به صورت عادی در جریان است.

مدیرکل راه آهن شمال شرق یک کشور افزود: با این حال اقدامات رفع خرابی و مشکلات زیر ساختی همچنان در حال انجام است .

راه آهن شمال شرق یک کشور متشکل از ۲۷ ایستگاه ، حد فاصل ایستگاههای گرمسار(راه آهن تهران) ونقاب (راه آهن خراسان) به مرکزیت شاهرود می باشد و از مجموع ۷۲۶ کیلومتر خط آهن مسیر تهران – مشهد ۵۸ درصد‌ از کل مسیر به طول ۵۴۰ کیلومتر به صورت دوخطه در حوزه استحفاظی این مجموعه می باشد.

 

آیا این خبر مفید بود؟