برنامه ریزی منسجم شهرداری هادر راستای توسعه ورزش همگانی

به گزارش رکنا رشت، احمدی به ضرورت ترویج ورزش و نقش آن در نشاط اجتماعی تاکید کرد و افزود: شهرداری ها گاهی به علت خدمت رسانی در حوزه های مختلف از کارکنان خود غافل می شوند این در حالی است که ضمن تدوین تقویم ورزشی باید برای ورزش کارکنان خود برنامه ریزی کنند.

شهردار رشت با اشاره به اینکه اعتقادی به تیم داری شهرداری ها ندارم بیان داشت: معتقدم شهرداری ها می توانند با ترویج ورزش همگانی و ورزش محلات نقش مهمی در ایجاد نشاط و ارتقای سلامت شهروندان ایفا کنند.

احمدی با اشاره به اینکه توسعه ورزش همگانی می تواند دستاوردهای ارزشمندی برای شهر ها داشته باشد خاطرنشان کرد: برنامه ریزی منسجم در راستای توسعه ورزشی اقدامی ارزشمند توسط شهرداری ها است.

لازم به ذکر است دبیرخانه بررسی مدارک نخبگان ورزشی کارمندان شهرداری های کلانشهر کشور به سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت سپرده شده است.

رشت /مرجان گودرزی 

آیا این خبر مفید بود؟