به شهرقانون خوش آمدید!!!

 علی صحرانورد روزنامه نگار و فعال کارگری در گفتگو باخبرنگار رکنا می گوید:شرمنده ام ازمتولیان‌ ومجریان قانون که کارگران مشکل دار و بی پناه هرروز به جای مراجعه به ادارات کارو تشکلهای کارگری به روزنامه پناه می آورند وپیگیرحق وحقوق خود هستند! راستی مسئولان محترم اداره کار و تشکلهای کارگری استان چه می کنند؟ صحرانورد اظهارداشت: این عزیزان ناظرند یا مجری قانون! تصریح کرد:کارگران کارخانه اروم آدا چند وقتی است که به جای کاردرکارخانه به جایی دورتربرای شتل کاری ( گوجه فرنگی )انتقال داده می شوند! موضع اداره کل کاراستان وتشکلهای کارگری دربرابر این اقدام چیست؟ شرمنده ام که ازلسان کارگری نقل قول می کنم؛ مدیران تعاون وکارارومیه و استان چرا چشم براعمال غیرقانونی برخی مدیران ازجمله جناب ... مدیرعامل محترم اروم آدا وریاست محترم ومعزز اتاق بازرگانی استان بسته اند؟ وی ادامه داد:مگر نه این است که مدیران محترم درهر رده ای باید بیش ازپیش تابع قانون باشند وبه حقوق کارگران احترام بگذارند! اینجا شهرقانون وقانون مداری است! اینجا ارومیه است؛ قطعه ای ازایران عزیز! روزگاری نه چندان دور کارگر عزت داشت اما امروز کارگران در چرخ دنده های سیاست «له »میشود کسی خم به ابرو نمیاورد! این فعال کارگری خطر نشان کرد:آبادانی هر کشوری مرهون کاروکارگری است آیا درست وسزاور است مدیر عامل شرکت اروم آدا ، کارگر را بنام تولید وبسته بندی در صحرای برهوت برای شتل کاری بکار گیرد!؟انتظار میرود این کارفرما که رییس اطاق بازرگانی وکشاورزی استان ونماینده کارفرمایان است به قانون ومقررات کار وتامین اجتماعی بیشتر احترام بگذارد. سوال ما از متولیان قانون کار وحامیان کارگر این است آیا کارفرما این حق را دارد کارگر قراردادی را خارج از کارخانه بکار گیرد؟ کارگران زن خط تولید وبسته بندی شرکت اروم آدا مدتی است کیلومترها آن طرفتر برای شتل کاری مشغول بکارند واین عمل کارفرما مغایر با قوانین وحقوق کار نیست !؟ که متاسفانه نظارتی هم بر قرارداد کاری کارگران صورت نمیگیرد ! وی با عنوان این مطلب کهقراردادهای موقت کار وسفید امضاء حاصل بی تدبیری دولتها ومجلس های چندین سال اخیر است افزود: متاسفانه وزرای کار هم به این ناعدالتی ها چراغ سبز نشان دادند و اعتراض نکردند وداد وفریاد جنبش های کارگری در زمان تصویب این قانون ظلم زا راه بجای نبرد وویرانی امروز در حوزه روابط کار از قبل قراردادهای موقت وسفید امضاء نشات گرفته است و امروز بیش از ۹۵ در صد کارگران تولید وخدمات وصنوف امنیت شغلی ندارند و عدم امنیت شغلی کارگران باعث شده عمده حقوق مصرح شده شان در قانون کار تضییع شود و عملا کارگران وجنبش های کارگری در مواجهه با مشکلات قدرت چانه زنی ندارند و بنوعی شعار وزیر کارفعلی در خصوص سه جانبه گرایی (کارگران - دولت و کارفرمایان ) سرابی بیش نیست ؟

علی صحرانورد در پایان سخنان خود گفت:متاسفانه این قانون دست برخی از کارفرمایان سودجورا برای سوء استفاده وبرده داری باز گذاشته و وجدانهای بیدار هم این عمل شنیع دولتها ومجلس ها وکارفرمایان را تقیبح نمیکند وروزبروز در گوشه وکنار این مملکت عزیز شاهد استثمار کارگران هستیم !!!؟؟؟؟

 

 ارومیه/ نسرین کریم معجنی 

آیا این خبر مفید بود؟