برگزاری اولین جلسه کمیته دانشگاهی واکسیناسیون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 به گزارش رکنا از اردبیل،دکتر حبیب زاده رئیس دانشگاه اظهار داشت: در این جلسه بر سرعت بخشی تزریق واکسیناسیون در استان و محموله های دریافتی از وزارت بهداشت و همچنین همکاری های بین بخشی و تمرکز فعالیت معاونت های دانشگاه در این موضوع تاکید شد.

رئیس کمیته دانشگاهی واکسیناسیون افزود: با توجه به اهمیت موضوع عوارض احتمالی ناشی از واکسیناسیون، در خصوص تمهیدات لازم جهت تشکیل تیم کنترل عوارض و اقدامات بموقع درمانی بحث و تبادل نظر و بر آگاهی دهی به مردم در خصوص عوارض ناشی از تزریق واکسن تاکید کرد.

وی گفت: از مجموع حدود ۷۰ هزار واکسن دریافتی در استان، بیش از ۴۰ هزار واکسن تزریق گردیده بطوریکه در حال حاضر ۶۱ درصد جمعیت ۷۵ سال به بالا و ۱۷/۵ درصد جمعیت ۷۰ الی ۷۴ ساله در کل استان واکسینه شده است.

در این جلسه دکتر نخستین معاون امور بهداشتی و دبیر کمیته دانشگاهی واکسیناسیون، گزارشی از اقدامات انجام شده و روند انجام واکسیناسیون در استان ارائه کرد.

اردبیل/مولاخواه

آیا این خبر مفید بود؟