اصلاح و تعدیل 3188 پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز در استان

به گزارش رکنا از همدان ، منصور ستوده گفت: از ابتدای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی تاکنون 3188 پروانه بهره برداری چاه های مجاز در استان همدان اصلاح و تعدیل شده و این روند با سرعت در حال اجراست.

وی افزود: با اصلاح و تعدیل 3188 پروانه بهره برداری چاه های مجاز بمیزان بیش از 141 میلیون مترمکعب در برداشت از منابع آب زیرزمینی صرفه جویی شده است.

ستوده گفت: از ابتدا سالجاری نیز تعداد 134 پروانه بهره برداری چاه های مجاز با صرفه جویی بیش از 6 میلیون متر مکعب اصلاح و تعدیل شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان پروژه تعدیل و اصلاح پروانه چاه را از برنامه های مهم طرح احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینی برشمرد و گفت: کارشناسان شرکت آب منطقه ای همدان به صورت میدانی اراضی مالکین چاه را از نزدیک مورد بررسی قرار می دهند و بر اساس کشت، مقدار زمین و استاندارد موجود، نیاز آبی را تامین کرده و پروانه ها را مورد بازنگری قرار می دهند.

ستوده ادامه داد: اصلاح و تعدیل پروانه چاه های کشاورزی در دشت های ممنوعه استان همدان همزمان با نصب کنتور بر روی چاهها از جمله برنامه هایی است که به منظور بهینه سازی مصارف کشاورزی و تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز توسط شرکت آب منطقه ای در دشت های ممنوعه استان عملیاتی می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با تاکید بر بهینه سازی مصرف آب و ایجاد تعادل بین مصرف و تقاضای آب گفت: براساس ابلاغ وزارت نیرو در جهت اصلاح و تعدیل پروانه چاه های کشاورزی؛ شرکت آب منطقه ای همدان با اولویت دشت های ممنوعه سعی در حفظ و حراست از سفره های آب زیرزمینی این دشت ها دارد.

ستوده بیان کرد: هدف از اجرای این برنامه کاهش میزان افت دشت با توجه به شرایط موجود است.

سلیمانی فرد/همدان

آیا این خبر مفید بود؟