افزایش 400 درصدی بودجه شهرداری گرگان

به گزارش رکنا، یکی از اصلی ترین استراتژی های مدیریت شهری از سال 1397 تا 1400، جهت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری در راستای افزایش بودجه و با هدف تحقق برنامه های عمرانی، زیرساختی، ترافیکی، گردشگری، خدماتی، فرهنگی و ورزشی، تدوین و اجرایی شده است.

در 4 سال اخیر بودجه شهرداری گرگان به میزان 400 درصد رشد داشته است و هرسال درآمدی بیش از بودجه پیش بینی شده، محقق شده است؛

درحالیکه از سال 1393 تا 1396، بودجه شهرداری گرگان تنها 5درصد افزایش داشته و تحقق بودجه در سال های 95 و 96، منفی بوده است.

کرامتی /گرگان

آیا این خبر مفید بود؟