کشف ۵ کیلوگرم مواد مخدر از یک منزل مسکونی در اردبیل

کشف ۵ کیلوگرم مواد مخدر از یک منزل مسکونی در اردبیل

سید عبدالله طباطبایی دادستان مرکز استان در این خصوص گفت: در پی وصول گزارش از مراجع ذیربط دال بر وجود مواد مخدر در یک منزل مسکونی، با تشکیل پرونده قضایی و با قید فوریت دستورات لازم قضائی صادر و با همکاری عوامل انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر، از یک منزل مسکونی ۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و هشیش کشف و در این رابطه یک نفر نیز دستگیر و با صدور قرار مناسب راهی زندان شد.

 

آیا این خبر مفید بود؟