۹۰ درصد کارگران قدیمی در کارخانه کاشی قوچان مشغول فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار رکنا،حسین ولایتی رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی قوچان از چند کارخانه در سطح شهرستان از بیمه بودن ۱۸ هزار کارگر در شهرستان خبر داد و عنوان کرد : در شهرستان قوچان۱۸ هزار کارگر بیمه شده اصلی در ۳ هزار و ۳۰۰ واحد، اعم از صنفی و غیر صنفی، تولیدی و غیر تولیدی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی مشغول به فعالیت هستند. 

وی در رابطه با شرایط حوزه کارگر و کارفرمایی در دوران کرونا در قوچان  اظهار داشت: این حوزه به صورت کلی در تمام کشور از ابتدای سال ۹۹ آسیب دید و باتوجه به دستور العمل های ابلاغی در فرودین و اردیبهشت ماه ۹۹کلیه واحد های کارگری که آسیب دیدند و تمام کارگر هایی که در این حوزه از کار بیکار شدند از تاریخ ۱۰ اسفندماه سال ۹۸تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ مشمول بیمه بیکاری قرار گرفتند.

ولایتی در این باره ادامه داد: در شهرستان قوچان نیز به پیروی از این ابلاغیه حدود ۶۰۰ کارگر مقرری بگیر بیمه بیکاری، در مدت مذکور مشمول دستورالعمل قرار گرفتند که تمام آنها از بیمه بیکاری استفاده کردند و بعد از آن نیز با رایزنی های انجام شده تمام افرادی که از کار بیکار شدند، در حال حاضر مشغول به کار هستند و امسال خوشبختانه مقرری بگیران بیمه بیکاری قوچان نیز حتی از سال گذشته هم کمتر هستند.  

وی به وضعیت کارخانه اساک دوچرخ قوچان اشاره کرد و گفت: در سال های پایانی فعالیت کارخانه اساک دوچرخ، تنها حدود ۴۰ نفر از کارگران قدیمی مانده بودند که با توجه به شکایتی که در اداره کار مطرح شده بود، کلیه مزایای پایان کار و حین کار این افراد پرداخت شد که مجموعا مبلغی قریب به ۳۰ میلیارد ریال را در بر می‌گرفت.  

رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قوچان افزود:۹۰درصد این کارگران بعلت رسیدن به سن بازنشستگی و نیزاز محل کارهای سخت و زیان آور ، به کسوت بازنشستگی نائل و از ۱۰ درصد باقی مانده نیز مجددا دعوت به کار شد که  مجموعا از تعداد ۱۰۰ نفری که در کارخانه ی آساک دوچرخ مشغول کار هستند، ده درصد را کارگران قدیمی، تشکیل داده است مه شرایط کار را دارند.

وی همچنین با بیان این نکته که در حال حاضر حدود ۹۰ درصد کارگران فعلی کارخانه کاشی  را کارگران قدیمی تشکیل داده است وده درصد دیگر نیز بخاطر تنش های بوجود آمده تمایلی به بازگشت نداشتند،تصریح کرد: کارخانه کاشی حقوق معوقه دوماهه و  کارخانه آساک دوچرخ از ابتدای اسفند ماه سال گذشته حقوق معوقه دارد که پیگیر پرداخت آن باتوجه به سفارشات و تولیداتی که دارند، هستیم.  

ولایتی در رابطه با بدهی های این دو کارخانه اضافه کرد: دو کارخانه آساک دوچرخ و کاشی ۱۰۰ درصد بدیهی های قبلی خود را که رای صادر شده بود برایشان، پرداخته است.

جنتی/ قوچان

آیا این خبر مفید بود؟