تایید صلاحیت 88 درصد داوطلبان شورای شهر استان اردبیل

دبیر هیات عالی نظارت برانتخابات شوراهای اسلامی استان اردبیل گفت: آمار رد صلاحیت شدگان در هیئت نظارت 91 نفر بوده و تعداد تایید صلاحیت ها 729 داوطلب است که 88 درصد مجموع ثبت نام کنندگان را شامل می شود.

مهدی توحیدی در گفتگو با خبرنگار  رکنا ، در رابطه با تایید و رد صلاحیت ها شورای شهرهای استان اردبیل  اظهار داشت: در هیئت اجرایی 32 نفر رد صلاحیت شدند که شامل 3.5 درصد مجموع ثبت نام کنندگان در انتخابات شورای اسلامی شهر های استان اردبیل می شود.

وی افزود: تعداد تایید صلاحیت شدگان در هئیت اجرایی 829 نفر بود که  94 درصد از کل ثبت نام کنندگان در انتخابات را شامل می شود.

دبیر هیات عالی نظارت برانتخابات شوراهای اسلامی استان اردبیل گفت:  آمار رد صلاحیت شدگان در هیئت نظارت 91 نفر بوده و تعداد تایید صلاحیت ها 729 داوطلب است که 88 درصد مجموع ثبت نام کنندگان را شامل می شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟