نوکر وخادم کارگرانم

  به گزارش رکنا ، سردار حبیب شهسواری در دومین روز از هفته کارگر و دیدار با نمایندگان تشکلهای کارگری وکارفرمایی اظهار داشت : با افتخار میگویم نوکر وخادم کارگران هستم وحل مشکلات معیشتی وامنیتی آنان بدور از شعار زدگی هدف ماست در این دیدار که مدیران کل تعاون کار ورفاه اجتماعی وتامین اجتماعی استان حضورداشتند فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی نماینده گان تشکلهای کارگری را سر پنجه های تولید واقتصاد و کارگران توصیف کرد وگفت وظیفه تان در مقابل تولید وکارگران بسیار سنگین است وحل مشکلات اساسی کارگران وتولیدکنندگان پیشرفت و توسعه کشور را رقم میزندوبا مانع زدایی ها وپشتیبانی ها اقتصاد وبهره وری کشور را تضمین میکند! در این نشست مدیران کل تعاون کار رفاه اجتماعی وتامین اجتماعی و فرمانده بسیج کارگری کارخانه جات ورئسای تشکلهای کارگری وتعاونگران هرکدام به تفصیل به مسایل مشکلات اساسی کارگران وتولید کنندگان استان پرداختند و بر حل مشکلات این قشر ساعی را ضامن تولید وامنیت اقتصادی کشور توصیف کردند و اظهار داشتند ۹۵ در صد کارگران کشور امنیت شغلی ندارند و امنیت ومعیشت بزرگترین چالش این قشر عظیم تلقی میشود در این خصوص تعلل مجلس ودولت پذیرفتنی نیست امروز باید اذعان کرد وکلای ملت از وضعیت اسفناک کارگران خیلی بیگانه اند؟!

 ارومیه/ نسرین کریم معجنی 

آیا این خبر مفید بود؟