شناسایی ۶۸ تبعه غیرمجاز خارجی در واحدهای کارگری لرستان

علی آشتاب در گفتگو با خبرنگار رکنا در خرم‌آباد، افزود: با توجه به ضرورت جلوگیری از اشغال فرصت‌های شغلی توسط اتباع بیگانه غیرمجاز، پارسال بیش از یکهزار و ۲۰ مورد بازرسی در این خصوص توسط بازرسان کار استان انجام گرفت که منجر به شناسایی بیش از ۶۸تبعه خارجی غیرمجاز شد.

وی تصریح کرد: در مجموع در سال گذشته ۵۴ نفر در واحدهای کارگری استان جایگزین اتباع بیگانه و ۲۰ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

آشتاب در ادامه به جریمه استخدام اتباع خارجی غیرمجاز در سالجاری اشاره و تصریح کرد : با توجه به تعیین حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸۸ هزار و ۵۱۵ تومان، مطابق با بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار خارجی استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به پنج برابر حداقل دستمزد معادل ۴۴۲ هزار و ۵۸۲ تومان برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.

وی گفت: در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کارفرما مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی خواهد شد.

خرم آباد_ امین پارسا 

آیا این خبر مفید بود؟