پاکبان‌ها و کارگران شهرداری واکسن می‌زنند

حمید علیرضایی در گفتگو با خبرنگار رکنا در خرم‌آباد، با اشاره به اینکه طی هفته‌های گذشته نامه‌ای از علوم پزشکی لرستان به شهرداری ارسال شد، اظهار داشت: در آن لیست علوم پزشکی استان خواهان ارائه لیست بخشی از کارگران شهرداری برای دریافت واکسن کرونا بود.

وی با بیان این که  در این نامه ذکر شده  بایستی پاکبانان، کارگران بخش تنظیف، پسماند، آرمستان‌ها و نیروهای آتش نشانی معرفی شوند، افزود: در همین راستا لیست از این افراد تهیه شده و طی هفته گذشته به علوم پزشکی لرستان ارسال شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری خرم‌آباد بیان کرد: در این لیست‌ها تنها کارگران این حوزه‌ها معرفی شده اند و هیچکدام از مدیران شهرداری در آن حضور ندارند همچنین حاضر هستیم هنگام واکسن زدن این افراد از اصحاب رسانه  استان برای نظارت و تهیه گزارش دعوت به عمل آوریم تا هیچگونه تخلفی روی ندهد.

 

آیا این خبر مفید بود؟