عبور از عدد 1400 روستای بهره مند از گاز طبیعی در سال 1400

به گزارش رکنا علیرضا شیخی با بیان این مطلب گفت: اتمام پروژه های دردست اجرا و آغاز پروژه های جدید توسعه شبکه گازرسانی به نقاط محروم استان از جمله اهداف اصلی این شرکت در سال جاری است.

شیخی ادامه داد: امسال فرآیند توسعه گازرسانی در همه بخش های صنعتی، مصارف عمده و بخش خانگی روستایی و شهری در برنامه ریزی های شرکت قرار دارد و ان شالله یکی از مهمترین و نخستین دستاوردهای ما در نیمه نخست سال جاری، عبوراز عدد 1400 روستای بهره مند از گاز در استان و ارتقای ضریب نفوذ گاز طبیعی در بین خانوار روستایی خصوصا در مناطق مرزی است.

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی داد: هم اکنون ضریب نفوذ گاز طبیعی در بین خانوار شهری 99.6 و در بین خانوار روستایی 71 درصد است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به 1300 روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند و نزدیک به 500 روستا نیز در مراحل مختلفی از اجرا، طراحی و برنامه ریزی برای آغاز عملیات اجرایی قرار دارند که با بهره برداری از این پروژه ها؛ وضعیت برخورداری خانوار روستایی استان از گاز طبیعی به بالای 85 درصد ارتقاء می یابد.

شیخی با اشاره به اهمیت گاز طبیعی در توسعه صنایع نیز اظهار کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال " تولید، پشتیبانی ها ومانع زدایی ها " نام گذاری شده، گاز طبیعی و رساندن این انرژی ارزان و قابل دسترس برای صنایع، مصداق همان "پشتیبانی " از تولید و کمک به رفع "موانع" است که برای توسعه گازرسانی به صنایع و تحقق این شعار برنامه های گسترده و موثری در آذربایجان غربی در نظر گرفته ایم.

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی تصریح کرد: روند توسعه گازرسانی در آذربایجان غربی از سرعت مناسبی برخوردار است که امیدواریم در سایه تامین اعتبارات و تخصیص به موقع آنها و همچنین حمایت ها و هماهنگی دیگر نهادهای خدمات رسان بتوانیم به سمت سبز شدن این استان زیبا شتاب بیشتری گرفته و در راه آبادانی و توسعه منطقه گام های ارزشمندی برداریم.

آذربایجان‌غربی ارومیه نسرین کریم معجنی 

آیا این خبر مفید بود؟