طرح نسخه الکترونیک مراکز تامین اجتماعی لرستان اردیبهشت کامل می‌شود

امین بهاروند در گفتگو با خبرنگار رکنا در خرم‌آباد، افزود: در حال حاضر اجرای طرح نسخه الکترونیک روند مطلوبی در مراکز طرف قرارداد دارد و همه این مراکز حمایت جدی و همکاری خوبی دارند.

وی اظهار داشت: با توجه به روند خوب اجرای طرح نسخه الکترونیک در مراکز طرف قرارداد، همزمان کار تکمیل پرونده الکترونیک همه افراد از ابتدای سال ۱۴۰۰ در بیمارستان‌های خصوصی استان شروع شده است.

بهاروند عنوان کرد: حذف دفترچه های درمانی تامین اجتماعی از اول اسفندماه ۹۹ به اجرا گذاشته شد و به همین منظور پرونده سلامت بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان با ارائه نسخه الکترونیک، نیز الکترونیکی شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان در ادامه تصریح کرد: اکنون در برخی از بیمارستان‌های خصوصی طرف قرارداد، پرونده بیماران الکترونیکی شده است و اسناد کاغذی صادر نمی‌شود.

وی اضافه کرد: با این اقدام هیچ یک از بیمه شدگان و مستمری‌بگیران نیازی به دفترچه بیمه نخواهند داشت و تنها با ارائه کارت ملی می‌تواند همه خدمات خود را از مراکز ملکی و طرف قرارداد دریافت کنند که مهمترین مزایای این طرح نیز افزایش دقت، کاهش خطاهای کاربری در نسخه پیچی، صیانت از محیط زیست و حفظ درختان با حذف استفاده از کاغذ و سرعت بخشیدن به امور درمانی است.

بهاروند گفت: اکنون ۱۰۰ درصد نسخ تولیدی در مراکز ملکی تامین اجتماعی به صورت الکترونیکی است، برای پرداخت به روز طلب داروخانه ها نیز اقدامات جدی انجام شد اما براساس درخواست متولیان داروخانه های استان، مطالبات آنها ماهیانه واریز می شود.

وی تاکید کرد: هر بیمه‌شده یا بازنشسته می‌تواند پیش از رفتن به مراکز پزشکی، استحقاق درمان خود را از طریق سامانه eservices.tamin.ir یا کد دستوری #۱۶۶۶* دریافت کند.

پارسا/خرم آباد

 

آیا این خبر مفید بود؟