آغاز کشت نشایی پیاز در شهرستان جوین خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار رکنا، علی اکبر قارزی در این خصوص افزود: کاشت پیاز بصورت نشایی علاوه بر کاهش مصرف آب و نهاده های مورد نیاز نیز باعث افزایش بهره وری منابع آب و خاک نیز خواهد شد.

قارزی با اشاره به اینکه سطح ابلاغی کشت پیاز برای شهرستان ۱۸۰ هکتار اعلام شده نیز افزود: پیش بینی میشود کشت این محصول با توجه بالا بودن میانگین برداشت در هر هکتار به حدود ۲۰۰ هکتار برسد.

وی با اشاره به اینکه کشت پیاز به دو روش مستقیم و نشایی در این شهرستان انجام میشود افزود: در کشت مستقیم  بذر پیاز در فصل پاییز و زمستان در زمین کشت میشود ولی در کشت به روش نشایی نیز بذر در اسفند ماه در خزانه کشت میشود و بعد از جوانه زدن و رسیدن به مرحله سه برگی در اردیبهشت ماه ، پیاز را وارد زمین اصلی میکنند.

قارزی با بیان اینکه در روش کشت مرسوم که بصورت کشت مستقیم بذر است، کشاورزان با محدودیت‌های زیادی روبرو هستند گفت: افزایش کیفیت محصول، کاهش مصرف آب، افزایش سطح زیر کشت، کاهش مصرف سموم و استفاده همزمان از روش‌های نوین آبیاری در کشاورزی از مهمترین مزایای کشت نشایی است.میرشکار/مشهد

آیا این خبر مفید بود؟