اجرای طرح شهید سلیمانی با رویکردی جدید در لرستان

به گزارش خبرنگار رکنا از خرم‌آباد، سید موسی خادمی در جلسه هماهنگی اجرای مجدد طرح شهید سلیمانی در زمینه کرونا تحت عنوان پیگیری محله به محله افزود: با توجه به تغییراتی که در طرح جدید نسبت به روش قبلی اعمال شده، نیازمند یک هماهنگی مجدد بین دستگاه‌های مرتبط هستیم که به همین منظور این جلسه ای با حضور مسئولین برگزار شد.

استاندار لرستان در خصوص مراحل این طرح اظهار داشت: در این طرح رهگیری، مراقبت، نظارت و حمایت وجود دارد و اخیرا واکسیناسیون نیز به آن اضافه شده و از توان بسیج در امر واکسیناسیون نیز استفاده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: متناسب با شرایط فعلی استان، دو مرحله از این طرح در استان لرستان در اولویت قرار گرفته که شامل استفاده از توان بسیج به منظور  نظارت بر اعمال محدودیت ها در سطح شهرها و روستاهای استان  و همچنین استفاده از امکانات نیروی انسانی بسیج و به ویژه نیروهای متخصص بسیج مانند پزشکان و پرستاران که امروزه مورد نیاز دانشگاه‌علوم‌پزشکی است.

خادمی با بیان ضرورت اجرای کامل طرح و همه‌مراحل آن گفت: از بین مراحل مختلف ،دو گام ذکر شده را در دو هفته آینده در اولویت قرار خواهیم داد که امیدوارم شرایط به سمتی حرکت کند که موجب کاهش محدودیت ها شده و با کاهش نیازهای درمانی به سمت واکسناسیون، مراقبت ها و حمایت‌های لازم حرکت کنیم.

لرستان_خرم آباد، مهرناز خلفی 

آیا این خبر مفید بود؟