آبگذاری کانال های آب کشاورزی در دهه اول اردیبهشت

به گزارش رکنا رشت، وحید خرّمی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت: با توجه به شرایط منابع آبی و تقویم زراعی جهاد کشاورزی با تصمیم گیری در کمیته منابع و مصارف آب استان ، آب گذاری کانال راست سنگر و فومنات از پنجم اردیبهشت ماه و کانال چپ سد سنگر از نهم اردیبهشت ماه آغاز می شود.

خرّمی افزود : آب گذاری در کانال های راست و چپ سد سنگر به مدت ۲۰ روز پیوسته برای نشاکاری مطابق تقویم زراعی خواهد بود و در ادامه نوبت بندی مطابق روش سالهای گذشته انجام خواهد شد که به موقع اطلاع رسانی نیز میگردد.

لازم بذکر است شبکه سفید رود شامل فومنات، کانال راست و چپ سنگر بالغ بر 172 هزار هکتار از شالیزار های استان را آبیاری می نماید .

رشت /مرجان گودرزی 

آیا این خبر مفید بود؟