دوراهی کارگران بر سر «جان» «نان» ! 

به گزارش رکن،ا این فعال کارگری در آذربایجان غربی عنوان کرد: اگر کارفرمایان کارگاه‌های کوچک واقعا آنقدر استطاعت ندارند که کارگران را برای جلوگیری از خطر کرونا شیفتی کنند دولت به میدان بیاید و از آن‌ها حمایت کند، همانطور که از کارمندان خود در هر بحرانی با تمام توان حمایت می‌کند.

اما به هر شکلی که می‌توانند اجازه دهند کارگران نیز مانند کارمندان کمتر از خانه خارج شوند و روزهایی از هفته را سر کار نروند؛ البته با خیال خرسند در خانه و دور از ویروس مرگبار بمانند، ترس از بیکاری و از دست دادن شغل در میان نباشد.

اگر همه شهروندان کشور برابرند این برابری باید همه جا و همه وقت برقرار باشد و در دوران بحران‌ها «برقرارتر» شود؛ جان همه عزیز است و نباید دوراهیِ سر راه بخش عمده‌ای از کارگران کشور که قراردادموقت هستند و امیدی به آینده ندارند، دوراهی بر سر «جان» یا «نان» باشد! 

ارومیه/ نسرین کریم معجنی 

 

آیا این خبر مفید بود؟