دفترچه عوارض شفاف در دسترس عموم قرار گیرد

به گزارش خبرنگار رکنا در استان همدان، حمید بادامی نجات در نخستین جلسه کمیسیون برنامه برنامه بودجه و مالی شورا در سال 1400 با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موانع در تولید مسکن مربوط به شهرداری‌ها و نظام مهندسی است که گاها چندین سال یک پرونده زمان می‌برد تا به مرحله نهایی برسد.

وی با بیان اینکه عدم شفافیت دفترچه عوارض گاها باعث زمانبر شدن صدور  پروانه‌های ساختمانی می شود، اضافه کرد: اگر به سمت شفافیت در دفترچه عوارض حرکت کنیم، متقاضیان پروانه ساختمانی با حقوق خود آگاه شده و ضمن کاهش تردد و مراجعات مکرر متقاضیان یه شورا و شهرداری، رضایتمندی آنها نیز به دنبال خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری باید به سمت شفافیت دفترچه عوارض حرکت کند، گفت: این ضعفی است که در سال‌های گذشته به شکلی برطرف شده، اما این مشکل زمانی کاملاً برطرف می‌شود که به صورت شفاف در سامانه نرم افزار یکپارچه شهرداری در دسترس عموم قرار گیرد.

وی با اشاره به بررسی تصویب و اصلاحیه بودجه شهرداری همدان در سال گذشته، افزود: از کل بودجه شهرداری همدان طبق محاسبات صورت گرفته بخش پروژ‌ه‌های عمرانی، برای شهرداری ستاد حدود ۲۵۳ میلیارد تومان، منطقه یک ۱۶۳ میلیارد تومان، منطقه دو ۱۶۶ میلیارد تومان، منطقه سه ۱۲۰ میلیارد تومان و منطقه چهار ۱۰۰ میلیارد تومان  و سازمانهای زیرمجموعه ۱۴۱ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده و این رقم توازنی است که بین مناطق ایجاد شده و بخشی از آن به دلیل راه‌اندازی خزانه‌داری کل است.

وی با بیان اینکه اصلاحیه تعرفه عوارض ۱۴۰۰ و بودجه از اقداماتی بود که در سال گذشته به صورت کامل بررسی و مصوب شد، افزود: همچنین بهای خدمات سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری بررسی شده است که به زودی مصوب شده و به هیئت تطبیق ارسال خواهد شد.

عارفه سلیمانی فرد- همدان 

 

آیا این خبر مفید بود؟