قاچاقچی خودرو خارجی نقره داغ شد

به گزارش رکنا، در پی اطلاعات ماموران مبنی بر این که یک مرد قاچاقچی با استفاده از لنج به صورت مخفیانه اقدام به قاچاق انواع خودرو های گرانقیمت می کند موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت .

تحقیقات نشان می داد مرد قاچاقچی پس از قاچاق خودرو ها آنها را در یک انبار  مخفی کرده است که با کشف 35 دستگاه از خودرو های قاچاق ، پرونده برای رسیدگی به اداره تعزیرات بوشهر ارسال وقاضی پرونده با تشخیص قاچاق خودرو متهم را به پرداخت یک میلارد و دو.یست میلیون تومان جریمه و توقیف خودرو ها را صادر کرد.

آیا این خبر مفید بود؟