تخریب یک ملک خلافساز دیگر در شهر رشت

به گزارش خبرنگار رکنا رشت، در راستای اجرای دقیق و شفاف قوانین و همچنین رویکرد شهرداری نسبت به اجرای صحیح آن، یک ملک خلافساز دیگر واقع در خیابان شهدای گمنام شهر رشت تخریب شد.

لازم به ذکر است، منطقه ۴ شهرداری رشت با توجه به بی اعتنایی مالک به رای صادره و اخطارهای مکرر و طبق رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به اجرای حکم تخریب این ملک خلافساز اقدام کرد. همچنین بر حسب دستور مقام محترم قضائی مبنی بر اجرای حکم تخریب؛ عملیات تخریب با همراهی ضابط قضائی، نماینده نیروی انتظامی، مدیران وپرسنل منطقه ۴شهرداری انجام شد.

لازم به ذکر است، حکم تخریب این ملک طی رای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ صادر شده است از سوی دیگر رای مذکور در شعبه ۱ تجدیدنظر ماده ۱۰۰ نیز عینا تایید و رای قطعی بر تخریب صادر گردید.در فرآیند تخریب این ملک خلافساز رعایت اصول ایمنی و حقوق شهروندی لحاظ شد.

رشت/مرجان گودرزی

آیا این خبر مفید بود؟