شهردار رشت وعده شهرداران سابق را تحقق بخشید

به گزارش خبرنگار رکنا رشت ، سید محمد احمدی شهردار رشت، که یکی از دغدغه هایش یکسان سازی تاریخ پرداخت حقوق پاکبانان و نیروهای خدماتی فضای سبز شهرداری رشت با پرسنل شهرداری رشت بود تحقق یافت ،احمدی اعلام کرد که  بالاخره به وعده های پیشینیان (شهردارانی که وعده دادند اما عمل نکردند) جامه ی عمل پوشانده شد  و امروز پاکبانان و نیروهای خدماتی فضای سبز شهرداری رشت حقوق خود را نه تنها همزمان بلکه یک روز زودتر از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری  رشت دریافت کردند.شهردار رشت اضافه کرد پیش از این همواره پاکبانان و نیروهای خدماتی فضای سبز با تاخیر بسیار زیاد نسبت به پرسنل شهرداری رشت که گاها به چندین ماه هم می رسید، حقوق خود را دریافت می کردند و این مساله باعث نارضایتی و احساس ناعدالتی بین آنها می شد. وی عنوان کرد که شادی پاکبانان و نیروهای خدماتی فضای سبز شهرداری رشت برای دریافت به موقع حقوق دیدنی است، اتفاقی که سالهاست در شهرداری رشت رقم نخورده بود؛ پاکبانان و نیروهای خدماتی فضای سبز یک روز جلوتر از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی حقوق خود را دریافت کردند.رشت/مرجان گودرزی. 

آیا این خبر مفید بود؟