آغازرسمی توزیع بذربرنج گواهی شده‌

به گزارش خبرنگار رکنا رشت ، توزیع بذور گواهی‌شده‌ی ‌برنج‌که‌ زیرنظر سازمان ‌جهادکشاورزی استان، مرکز ‌تحقیقات‌بذرونهال و موسسه ‌تحقیقات ‌‌برنج ‌وبا همت ‌اتحادیه ‌تعاونی‌ روستایی‌استان‌ در کنار سایربخشها تولید وبوجاری‌ شد،با حضور مسئولین ‌بخش‌ کشاورزی‌ استان ‌به‌ تعدادی ‌از کشاورزان ‌‌داوطلب ‌ارائه‌شد.آقای مهندس الماسی،رییس ‌سازمان ‌جهاد کشاورزی‌استان‌ گیلان ضمن‌ تقدیر از ‌کلیه‌ی‌‌عوامل‌دست‌اندرکار تولید بذر گواهی‌شده‌ی ارقام ‌برنج، در مصاحبه باسیمای مرکز گیلان، تولید بذر‌‌نشا را ،عامل‌مهمی‌در‌افزایش راندمان تولید برنج‌استان‌اعلام کرد.آقای مهندس جعفرپورمدیرتعاون روستایی استان نیزدرجریان گفتگو با خبرنگار سیما از کشاورزان‌خواست بطور‌تدریجی جهت دریافت بذورگواهی شده‌ی برنج به شرکتهای تعاونی‌ روستایی ‌مراجعه‌ کنند.گفتنی است اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان امسال در کنار‌سایربخشها از جمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، حدود ۱۱۰۰ تن بذورگواهی شده تولیدکرده که پس از فرآیند بوجاری ولیبل گذاری، توزیع آن به کشاورزان متقاضی کشت این نوع بذر آغازگردیده است. رشت /مرجان گودرزی. 

آیا این خبر مفید بود؟